Woodsystem, s.r.o.

Woodsystem, s.r.o.

 Difúzně otevřená certifikovaná konstrukce DIFFUWALL

Dřevěný skelet domu je tvořen samonosnou rámovou konstrukcí, provedenou ze sušených KVH profilů (jedná se o lepené, sušené konstrukční řezivo, které je ofrézováno a ofazetováno). Tento skelet zajišťuje statickou únosnost domu a svými rozměry umožňuje do stěny aplikovat dostatečné množství tepelného izolantu (160 mm). Výhodou tohoto typu řeziva je vysoká rozměrová stálost i vyšší požární odolnost.

Skladba obvodového pláště zásadním způsobem ovlivňuje tepelně technické parametry a je tedy nejdůležitějším parametrem nízkoenergetických domů. Návrh skladby obvodového pláště vychází z nejnovějších poznatků ve výstavbě moderních dřevostaveb, kde jednoznačným trendem je difúzně otevřená skladba. Plášť domu je tvořen moderní dřevovláknitou fasádní izolací (HOFAFEST UD – 100 mm), která je nosičem fasádní omítkoviny. Směrem do interiéru je mezilehlá minerální izolace tl. 160 mm. Následuje OSB deska (P+D) s přetmelenými spárami, kotvená k dřevěnému skeletu z interiérové strany. Následuje SDK systém KNAUF. Skladba pláště v podkroví je tvořena dřevovláknitou deskou HOFATEX KOMBI - 60 mm, následně mezilehlou tepelnou izolací tl. 200 mm (mezi krokvemi), směrem do interiéru dřevěným roštem se 60 mm vrstvou izolantu. Následuje OSB deska s přetmelenými spárami (P+D) , instalační mezera a SDK podhled (systém KNAUF).