TLB tesera, s.r.o.

TLB tesera, s.r.o.

Budoucím stavebníkům nabízíme realizace staveb s využitím technicky progresivních a úsporných technologií, vhodných zejména pro výstavbu rodinných domků. Naše služba zákazníkům je komplexní od projektové přípravy zajištěné vlastní projekční složkou, přes vyřízení stavebního povolení až po realizaci stavby a její uvedení do provozu. V praxi se osvědčuje pro stavebníka úsporný model spolupráce, při kterém zajistíme projektovou dokumentaci a hrubou stavbu v dané technologii a dokončovací práce si již stavebník zajišťuje „svépomocí“ vlastním výběrem firem podílejících se na dostavbě domu, popřípadě vlastními silami s tím, že pro zajištění souladu s projektovou dokumentací a dodržení všech technických a normových požadavků můžeme nabídnout výkon technického dozoru. Tento způsob dává zákazníkovi kromě možností finančních úspor i možnost plné kontroly kvality dokončovacích prací včetně volby materiálů podle jeho představ.
 

Ve svých projektech a realizacích se snažíme oslovit stavebníky výhodným poměrem užitná hodnota / náklady.

Užitnou hodnotu chápeme jako soubor požadavků na:

• Individuální architektonické řešení

• Provozní náklady

• Životnost stavby

• Ochranu životního prostředí

V současnosti nejžádanějším požadavkem v uvedeném souboru jsou nízké provozní náklady představované zejména energetickou úsporností, která se vyjadřuje roční měrnou potřebou tepla na vytápění. Podle její velikosti se podle příslušné normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, rozlišují dvě základní kategorie energeticky úsporných domů:

• Nízkoenergetický dům – do 50 kWh/m2/rok

• Pasivní dům – do 15 kWh/m2/rok

K dosažení vysokých energetických standardů pro naše stavby volíme vhodné moderní technologie.

Náklady minimalizujeme nabídkou úsporných technologií stavby, zejména její nosné konstrukce, která tvoří podstatnou složku celkových nákladů stavby.