ROVAX, spol. s r.o.

ROVAX, spol. s r.o.

Vznik a vývoj společnosti

Naše společnost byla založena v prosinci roku 1990 panem Ing. Rostislavem Vašíkem pod obchodním označením ROVA BRNO – PROJEKCE A VÝSTAVBA a pracovala jako fyzická osoba.

V souladu se vznikem živnostenského zákona nesla společnost od ledna roku 1993 obchodní označení Ing. Rostislav Vašík.

V roce 1994 došlo k prudkému růstu objemu stavební výroby a přijetí dalších pracovníků do společnosti. V prosinci roku 1994 se společnost přeregistrovala jako právnická osoba a podniká pod obchodním označením ROVAX, spol. s r.o.

Základním impulsem pro vznik a hlavní zaměření společnosti byl návrat Ing. Jaroslava Štěpánka z USA, který tam načerpal bohaté zkušenosti s výstavbou rodinných domků formou dřevěných sloupkových konstrukcí, tepelně izolačních výplní a sádrokartonových povrchů a přivezl s sebou velké množství odborných informací o výstavbě rodinných domků v Americe.

Technologické postupy výstavby rodinných domků užívané společností ROVAX, spol. s r.o. jsou aplikací těchto poznatků s úpravami na podmínky výstavby v České republice.

Do konce roku 2009 zrealizovala společnost ROVAX, spol. s r.o. vedle jiných stavebních zakázek celkem 230 dřevostaveb, což svědčí o rostoucí oblibě tohoto typu výstavby. Ve společnosti pracuje cca 45 kmenových zaměstnanců v 8 pracovních týmech, které již načerpaly značné zkušenosti s touto výstavbou. Se společností je svázána celá řada smluvních partnerů, kteří při výstavbě rodinných domků spolupracují. Zákazníci mají k dispozici zkušený projekční tým, který se rovněž podílí na dalším vývoji technologie.


2. Zaměření společnosti

Hlavním zaměřením společnosti ROVAX, spol. s r.o. je projekční činnost a provádění staveb včetně jejich změn a údržby.

V oblasti projektové činnosti využívá společnost zkušeností projekčního týmu získaných KERAMOPROJEKTU Brno. Rovněž využívá moderní systémy projektování, zejména program ARCHICAD od firmy GRAPHISOFT®, který umožňuje komplexní vizualizaci vyprojektovaných objektů.

V oblasti provádění staveb se společnost orientuje především na nové progresivní technologie výstavby, které zaručují vysoké užitné hodnoty staveb, kvalitu jednotlivých částí staveb, rychlost výstavby a přiměřenou cenu. Je to zejména technologie dřevěných sloupkových konstrukcí s tepelně izolačními výplněmi a sádrokartonovými povrchy z vnitřní strany a zateplovacím systémem z vnější strany „technologie ROVAX“.

Spojením projekčního týmu společnosti se zkušenými pracovními četami vznikají individuálně řešené atraktivní rodinné domky, nápadité vestavby podkrovních bytů a kanceláří a odborně vyřešené rekonstrukce, opravy a údržby staveb.


3. Plány do budoucna

Vzhledem k rostoucímu zájmu o naše domy zvyšujeme kapacitu výroby tak, abychom naše zákazníky mohli uspokojit zejména krátkými dodacími lhůtami individuálně řešených rodinných domů dle jejich přání a představ, jejich finančních možností a dle tvaru a konfigurace pozemku.

Na rostoucí ceny energií reagujeme návrhem a realizací obvodových stěn s mimořádně vysokým koeficientem tepelného odporu (U = 0,164 Wm-2K-1). Tím šetříme provozní náklady na vytápění našich domů.