Radim Janda - roubenky

Radim Janda - roubenky

Firma Radim Janda existuje od roku 1994. Od první zakázky svou práci zdokonalujeme a obohacujeme o nová vylepšení. Díky těmto dlouholetým zkušenostem můžeme realizovat následující:

  • Roubené domy
  • Hrázděné domy
  • Krovy
  • Rekonstrukce památkových objektů
  • Zahradní pergoly
  • Altány

Historie a současnost roubených domů

Dřevo využívá člověk pro stavbu svých obydlí od dávnověku. Nyní pověst dřeva, jako stavebního materiálu, prožívá svou renesanci, ať už ve formě sendvičových dřevostaveb či právě roubených domů. Změnila se doba i nároky na bydlení, ale vlastnosti dřeva zůstaly i po staletích stejné.

Dřevo bylo a je stavební materiál dostupný, dobře opracovatelný, navíc s výbornými fyzikálními a izolačními vlastnostmi. Nemůžeme opominout zdravotní stránku věci, kdy dřevěný masivní dům velmi přirozeně reguluje vlhkost v domě na optimální hodnoty. V současnosti nám navíc bydlení v dřevěném domě přináší nenapodobitelný pocit harmonie s přirodou a tradicí, který dnešní rychlá doba tolik postrádá.

Z vlastní zkušenosti víme, že roubené i hrázděné domy, které opravujeme jsou mnohdy staré i přes 250 let. Nutno podotknout, že dřevěné domy tento čas přežily bez použití přípravků stavební chemie, kterými dnes běžně disponujeme. Mnohé z těchto staveb, které byly postaveny na dobrém základu jsou dodnes ozdobou svého okolí.

Při dodržení správných tesařských postupů a využití moderních ochranných nátěrů může dřevěný rodinný dům postavený ve 21. století bez problémů sloužit i dětem našich dětí.

Jak roubené domy stavíme

Z našich rekonstrukcí víme, že naši předci používali na stavbu roubených domů téměř výhradně dřevo borovice. Proto se této zásady držíme i my. Dřevěné stěny o síle trámů 18 cm, dokázaly v minulosti dům dostatečně tepelně izolovat. O tom svědčí to, že i hodně velké usedlosti byly vytápěny pouze jedněmi kachlovými kamny.

Dnes stavíme roubené domy o tloušťce stěny 20 až 25 cm z borového dřeva které je pečlivě vybíráno dle vzhledu a jakosti. Roubení se nejprve ohobluje a pečlivě sestaví včetně vnitřních příček, poté je rozebráno a teprve převezeno na místo stavby. Zde se postupně sesazují jednotlivé díly roubení dohromady a spojují se dřevěnými kolíky.

Vše je před sestavením impregnováno proti dřevoškůdcům a plísním. Hrubá stavba je hotova během 60 – 90 dnů dle velikosti a členitosti.