OVELOS, a.s.

OVELOS, a.s.

Dřevostavby OVELOS se staví po celé České republice.
Rádi se Vám budeme věnovat nejen telefonicky a korespondenčně, ale i na osobní schůzce. Seznamovací schůzka obvykle trvá asi dvě hodiny, a může zahrnovat i návštěvu rozestavěné stavby a shlédnutí jedné nebo více dokončených staveb. Vzhledem k této náplni je nutné se na schůzku předem objednat, raději asi v týdenním předstihu. Můžete podle vlastního uvážení přijít i opakovaně.
Se zájemci se obvykle scházíme v kanceláři v Praze. Zde máme pro schůzku a návštěvu realizovaných staveb nejlepší podmínky. Dalším kontaktem je pro Vás již v regionu, kde uvažujete stavbu, stavbyvedoucí, který by mohl realizovat Váš dům. Jeho práci můžete přímo a opakovaně vidět, a sledovat způsob jednání, kvalitu i rychlost provedení.

Je praktické, pokud si před schůzkou s námi zjistíte na stavebním úřadu příslušném k Vašemu pozemku, zda je v místě platný územní plán, který popisuje tvar a umístění stavby, a nebo bylo k pozemku vydáno územní rozhodnutí (a zda toto rozhodnutí vymezuje typ, umístění a provedení případné stavby). Tyto dokumenty může dočasně nahrazovat i tzv. regulativ stavebního úřadu, který může pro Vás závazně popisovat například barvu fasády, sklon střechy, druh střešní krytiny, způsob odkanalizování objektu, počet a druh parkovacích stání pro motorová vozidla, možnost získání pitné a užitkové vody, a podobně. Tyto údaje mohou být pro jednání o uvažovaném domku určující. V poslední době je obvyklé, že přesné údaje lze získat na základě tzv. územně plánovací informace, o kterou lze požádat stavební úřad (na její vyhotovení má úřad lhůtu 30 dnů).

Bezplatně a nezávazně konzultujeme financování stavby. Dovedeme posoudit Vaše možnosti, poradit Vám, jak využít ve Vaší situaci optimálně dostupné zdroje. V případě Vašeho zájmu můžeme dojednat vždy o něco lepší podmínky u našeho partnera – Hypoteční banky a. s.

Pokud máte pocit, že jste někde viděli naši stavbu, kontaktujte nás prosím, a ověřte si, zda se skutečně jedná o námi používaný patentově chráněný systém. Celkem bylo v systému dřevostavby OVELOS, anebo předchozími systémy, ze kterých současný systém dřevostavby OVELOS vychází, realizováno v České republice přibližně 700 až 750 domů. Existují však i stavby podobné, využívající obdobně účelné uspořádání, a také nekvalitní napodobeniny.