Konstrukční systémy dřevěných staveb

Konstrukční systémy dřevěných staveb

Nízkoenergetické a pasivní stavby

Tento systém umožňuje velmi pružně a flexibilně reagovat na široké spektum požadavků zákazníka. Pokud například uvažujete o nízkoenergetickém nebo pasivním domě, tento systém umožňuje přidáním na šířce fošny a tloušťce izolace docílit požadovaných vlastností. Je samozřejmě zapotřebí udělat mnohem více než jen dobře zaizolovat a utěsnit dům, musíme věnovat pozornost omezení tepelných mostů, použít kvalitní okna, vyřešit vytápění a větrání nuceným větráním s rekuperací, dispozici domu vhodně orientovat ke světovým stranám, včetně míry a orientace prosklených ploch apod.

 

Difúzně otevřená stavba

Trendem posledního vývoje je difůzně otevřená konstrukce umožňující celé stavbě dýchat a vytvoření tak zdravějšího a komfortnějšího prostředí v domě než u difůzně uzavřených staveb, zvláště bez řízeného větrání.

Pokud se stěny difuzně otevřou, dochází k rychlému odchodu vlhkosti z domu. U této možnosti stavebního řešení přichází na řadu místo parozábrany parobrzda. Ta má podobu dřevotřískové OSB desky, která povoluje molekulární propouštění vody skrz stěnu ven z budovy. U difuzně otevřené dřevostavby se část vlhkosti dostane k vnitřní nosné konstrukci. Proto je třeba zajistit její odpařování směrem ven do exteriéru. Toho bude dosaženo propustností vnějších vrstev stěn a tepelné izolace. Tady by bylo použití neprodyšného polystyrénu jako izolačního materiálu nesmyslem, řešením je difuzně otevřenou dřevostavbu izolovat dřevovláknitými deskami nebo prodyšnou minerální vatou.

 

Přizpůsobivost

Tento konstrukční systém se také zřejmě nejlépe snáší s nejnovějšími doplňkovými technologiemi staveb a lze jej také v průběhu let snadněji "modernizovat" než u jiných systémů staveb a tím přízpůsobovat nejnovějším požadavkům zdravého a komfortního bydlení.

V dřevěných stavbách se v závislosti na konstrukci stěny uplatňují tyto systémy:

  • srubová stěnová konstrukce,
  • sloupková soustava,
  • skeletová soustava,
  • panelová konstrukce,
  • hrazděná konstrukce,
  • stěnová soustava z prefabrikovaných tvarovek.