JRD, s.r.o.

JRD, s.r.o.

Nový standard

Nízkoenergetické byty třídy A od JRD představují zcela novou kvalitu bydlení. Samozřejmě, že nabízíme byty v atraktivních, klidných, dostupných lokalitách a dbáme na bezchybné provedení všech stavebních prací. Nízkoenergetické řešení však znamená mnohem víc. Důkladné zateplení, promyšlené větrání a další instalované technologie přinášejí nejen výrazné úspory v nákladech na vytápění, ale především vytvářejí v bytu mimořádně příjemné klima.Nízkoenergetický byt má tak nízké ztráty tepla, že nepotřebuje běžný systém vytápění. Zásluhu na tom má především masivní izolace, kvalitní okna a systém rekuperace vzduchu. Náklady na teplo jsou až o 75 % nižší ve srovnání s běžnými novými stavbami.
Hlavní
výhody
nízkoenergetického
bydlení
Zateplení a řízené větrání vytvářejí v bytu komfortní klima s příjemnými a stálými teplotami v zimě i v létě. Při řízeném větrání proudí do bytu neustále čerstvý vzduch s min. tepelnými ztrátami. Vzduch odváděný z místností totiž předává své teplo v rekuperačním výměníku vzduchu čerstvému.
Řízené větrání minimalizuje v bytě výskyt prachu. Vzduch je do bytu přiváděn přes prachový filtr. Je zde možné i řešení pro alergiky a to použít pylový filtr, díky tomu je potom i bydlení pro alergiky v inkriminovaných měsících příjemné.
Zateplení a kvalitní okna zajišťují dokonalé odhlučnění bytu. To dále podtrhuje intimní a útulnou atmosféru.