Izolace

Izolace

Dnešní stavební technologie umožňují realizace konstrukcí, které mohou snížit spotřebu tepla nutného k vytápění až o 50-80%. Při navrhování a realizacích obvodových plášťů energeticky úsporných budov je rozhodující hlavně kvalita a tloušťka tepelně izolační vrstvy v součinnosti se vzduchotěsností a eliminací tepelných mostů. Zlepšení tepelné ochrany budov se při narůstajících cenách energií vyplatí a při zahrnutí úspor na vytápění se doba amortizace investic neustále zkracuje. Kromě citelného zlepšení kvality vnitřního prostředí a nárůstu ceny na trhu nemovitostí je nezanedbatelný také environmentální rozměr - každá ušetřená kilowatthodina zabrání úniku 250 až 300 gramů klimaticky škodlivých emisí CO2. 

Zvykli jsme si dopřát si ve svém bytě tepelnou pohodu. Co to je? Životní funkce a pochody u člověka jsou omezeny na velmi úzký rozsah teplot. Je známo, že tepelný komfort člověka je dán teplotou vzduchu, ale svůj vliv mají také teplota stěn a okolních předmětů. Rozhodujícím faktorem však zůstává teplota. A udržet teplotu v poměrně úzkém rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia po celý rok není vždy jednoduché a již vůbec ne levné. Přijde nás to na 55 až 60 procent výdajů na energie.

Kromě ekonomického pohledu je zde však i pohled ekologický. Čím méně energie spotřebujeme, tím méně jí musíme vyrobit. Tím méně zatížíme exhalacemi životní prostředí. Vraťme se však k ekonomii. Dotace na ceny a energie stále klesají a s nimi rostou náklady na domácnost. Nechceme-li stále více platit, musíme obrátit pozornost na úsporu energií.

Chceme-li šetřit prostředky na topení, nezbývá nám než zateplit dům. Obecně vzato, tepelná izolace je opatření, které směřuje k oddělení dvou různě teplých prostředí tak, aby se co nejméně ovlivňovala. Extrémními příklady jsou zimní stadion v létě nebo aquapark v zimě. Cílem je omezit náklady na energie, ať už na vytápění nebo na klimatizaci. Pochopitelně není vhodné šetřit „za každou cenu“. Vložené investiční prostředky se musí vrátit na úspoře provozních nákladů v co nejkratší době, nejlépe během pěti až deseti let.