Ing. Eduard Babor - Babor a spol.

 Ing. Eduard Babor - Babor a spol.

Nízkoenergetické domy

Pojem nízkoenergetický dům je stavba s nízkou potřebou energie na vytápění, která je oproti běžným novostavbám, splňujícím české stavebně-energetické předpisy, poloviční nebo i menší. V porovnání se staršími stavbami lze u nízkoenergetických domů dosáhnout úspor na vytápění 75% i více. Podmnožinou nízkoenergetických domů jsou pasivní domy, které spotřebují až šestkrát méně energie než dnešní novostavby.


Přehledné rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápěníKategorie domů Potřeba tepla na vytápění
(kWh / m2a)
Starší dům 200 a více
Současná novostavba (dle stav. předpisů) 80 - 120
Nízkoenergetický dům 15 - 50
Pasivní dům 5 - 15
Nulový dům 0 - 5Úspora energie na vytápění není a neměla by být jediným kritériem pro stavbu nízkoenergetického domu. Rozhodnutí pro stavbu tohoto druhu je rozhodnutím pro budoucnost. Spojuje v sobě komfort bydlení, energetickou a tedy i finanční úsporu, ekologické hledisko a správnou volbu stavebních materiálů.

Ať vytápíte nízkoenergetický dům čímkoliv, vždy ušetříte. Je to logicky dáno menšími tepelnými ztrátami obvodovými konstrukcemi domů a výplněmi otvorů, ale i výrazně menšími ztrátami větráním. Nezanedbatelné jsou rovněž úspory důsledným odstraněním tzv. tepelných mostů a netěsností obvodových konstrukcí domu.

Další výhody nízkoenergetických domů:
Malá závislost na růstu cen energií
Vyšší komfort bydlení
Kratší otopné období