Holiday – Pacific Homes Bohemia, s. r. o.

Holiday – Pacific Homes Bohemia, s. r. o.

O firmě

Holiday-Pacific Homes – Bohemia, spol. s r.o. nabízí dřevostavby realizované konstrukčním systémem převzatým od kanadské firmy Holiday-Pacific z Toronta, která se zabývá výstavbou již několik desetiletí.

Na českém trhu působí společnost Holiday-Pacific více než deset let. Každý rok přibude na seznamu realizovaných staveb 10-15 nových domů, z nichž každý může stavebník osobně navštívit.
Co může stavebník očekávat?

Především skutečnost, že každý klient je považován za jedinečnou osobnost se zcela specifickými nároky. Výhodou je velká variabilita domů, rychlá a ekologická forma výstavby, osvědčená technologie v daleko horších klimatických podmínkách, snadná a finančně nenáročná údržba, dlouhodobá životnost, vysoký komfort bydlení, kompletnost poskytovaných služeb. 

 

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické bytové domy představují kvalitativně něco nového, a proto nelze použít běžné systémy a zároveň docílit požadované účinnosti využití tepelné energie. To, co platilo pro dosavadní výstavbu, nemusí nutně platit v tomto novém prostředí. Soubor opatření, která umožní dosažení standardu nízkoenergetického domu, přináší celou řadu výhod, jako je vyšší tepelná pohoda, lepší ochrana konstrukce a úspora nákladů na energii.

Aby stavba splňovala podmínky nízkoenergetického domu, nesmí její roční potřeba energie na vytápění překročit hranici 50 kWh/m² podlahové plochy. Podle nejnovější energetické normy pro EU musí všechny nové stavby odpovídat této energetické hranici.

Většina současných novostaveb dosahuje potřeby energie k vytápění 100 – 120 kWh/m2 za rok. Je však nutné si uvědomit, že u stávajících budov převládají ztráty obvodovým pláštěm. Zatím, co u nízkoenergetického standartu převládá již ztráta větráním, která se může dále eliminovat využitím rekuperace. Ústřední vytápění (ať už běžnou technologií, nebo s využitím alternativních zdrojů) je u takto zateplených domů nevyhnutelné.

Nicméně nízkoenergetická konstrukce je v současné době ekonomicky nejjistější variantou. Při daleko nižších vstupních nákladech na technologie( rekuperaci, tepelné izolace a zdroj vytápění) než je u pasivních domů, přináší stále dobrou úsporu ve formě nákladů na vytápění oproti standardní konstrukci. A tím se i krátí doba návratnosti počáteční investice, která překračuje v případě bezporuchového provozu pasivních domů 20 let a to při růstu ročních cen energii 10%.

Roční úspora nákladů na vytápění v nízkoenergetickém domě činí ve srovnání s běžným domem přibližně až 30%. Náklady na pořízení nízkoenergetického domu jsou současně zhruba o 20% nižší než u pasivního domu. Výstupem těchto technicko-ekonomických parametrů je skutečnost, že nízkoenergetické domy jsou zlatou střední cestou spojující vysoký standart bydlení a optimální návratnost vložené investice.