BIcenter s.r.o. středisko PASIVstav

BIcenter s.r.o. středisko PASIVstav

 Stavíme jinak...

Motto „stavíme jinak“ není pouhou frází. Jedná se o způsob výstavby, kontrolu kvality, přístup k našim pracovníkům a v neposlední řadě o přístup k investorovi.

Způsob výstavby preferujeme pomocí moderních metod, systémových výrobků a technologií. Díky tomu zefektivňujeme naši práci a zkvalitňujeme výstavbu. 

Kontrolu kvality provádíme v průběhu každé etapy a po jejím dokončení. Ke kontrole používáme přístroje pro stavební diagnostiku staveb, které jsou majetkem firmy. Vlastníme přístroje pro kontrolu kvality v hodnotě stovek tisíc. Kontrola kvality pomocí jako je blower door, termokamera, vlhkostní čidla, měření koncentrace CO2, aj. stojí v řádech tisíců korun za jedno měření. My pro naše klienty provádíme tyto kontroly během výstavby zdarma. V rámci výstavby vzniká několik činností, které jsou řešeny v rámci dodávky jiné firmy (například osazení oken a dveří). Zde je zapotřebí rovněž kontrolovat provádění prací subdodavatelských firem. To provádí vždy zástupce střediska PASIVstav nebo stavbyvedoucí. 

Všechny pracovníky na všech pozicích školíme nejen v oblasti provádění prací, ale i v problematice pasivních domů. Pouze pracovník, který ví, co staví, je schopen odvést dobrou práci. 

K našim klientům přistupujeme s nejvyšší zodpovědností. Od ocenění stavby po pozáruční servis. Naším hlavním úkolem je spokojený klient a dobře odvedená práce.