BAHAL ČR a.s.

BAHAL ČR a.s.

 O pasivních
domech BAHAL

BAHAL ČR a.s. dodává typové i individuální rodinné domy včetně varianty dodávky domu na klíč, a to výhradně v pasivním nebo nízkoenergetickém provedení dle české TNI 730329.
Víte proč kupovat pasivní nebo nízkoenergetický dům?

Důvody jsou v podstatě dva. Prvním z nich je, že pasivní domy jsou součástí politiky EU, která ukládá ČR povinnost do roku 2020 realizovat výstavbu pouze v "pasivním standardu".

Budete-li tedy investovat do svého nového bydlení, máte možnost si pořídit běžný dům, který v následujících letech bude stále rychleji a výrazněji ztrácet svou hodnotu, nebo máte možnost si za stejnou cenu pořídit nízkoenergetický nebo pasivní dům, jehož hodnota bude stále růst. Pasivní domy jsou v dnešní době jedinou dobrou investicí do bydlení. Nízkoenergetické domy doporučujeme klientům pouze v případech pozemků, kde realizace pasivního domu je technicky problematická. Stavby domů nesplňující kritéria TNI 730329 ani pro nízkoenergetický ani pro pasivní dům, pak všem klientům výslovně nedoporučujeme - o této variantě říkáme, že už je lepší "investicí" nestavět vůbec a bydlet v nájením bydlení.

Druhým důvodem proč si pořídit pasivní nebo nízkoenergetický dům jsou úspory v řádech miliónů korun. Pasivní nebo nízkoenergetický dům BAHAL vám na úsporách nákladů na energie pro vytápění a ohřev vody a díky špičkovým materiálům ze kterých je postaven a s nimi souvisejícími nízkými náklady na údržbu domu přinese po 20 letech oproti běžným domům cca 2 mil. Kč.Dům je projektován konstrukčně a materiálově tak, aby jeho životnost obstála minimálně po 5-6 generací, což vyjádřeno v letech je 120 let. Matematika úspor je pak velice jednoduchá. Můžete si koupit běžný dům a 30 let šetřit na jeho následnou nákladnou rekonstrukci, nebo můžete investovat do domu BAHAL, který vám za 30 let umožní si pořídit díky úsporám další dům ať už pro vás nebo pro členy vaší rodiny.