ASTING CZ - PASIVNÍ DOMY s.r.o.

ASTING CZ -   PASIVNÍ DOMY s.r.o.

Historie společnosti

V roce 1993 vznikla, jako sdružení fyzických osob firma Stavitelství Nepivoda. Již od počátku svého vzniku se firma zaměřovala na zakázky již od fáze projektu. Snahou firmy i v této době bylo vytvářet energeticky úsporné stavby. Již tehdy jsme měli to štěstí, pracovat s využitím produktu polystyrénové ztracené bednění. Tyto stavební dílce jsme využívali nejen na rodinné domy, ale i na bazény.

Nevýhodou tehdy byla nižší společenská poptávka po produktu pro úsporné a nízkoenergetické domy. Produkt Pasivní domy byl tehdy i pro nás pouze fascinující četbou a sbíráním teoretických zkušeností v dané době bohužel neschopných aplikace. Věřili jsme však, že naše doba přijde. K zabezpečení dostatečného objemu prací jsme však realizovali projekty a stavební zakázky různého zaměření. 

Byly to rodinné domy, bytové domy, podnikatelské objekty, mateřské školy, půdní vestavby, rekonstrukce rodinných domů a rekonstrukce bytových domů, později včetně revitalizace panelových domů. 

Významnou činností firmy byla vždy dodávka a montáž oken, zde jsme byli stále partnery nejlepších výrobců, kteří byli zárukou toho nejkvalitnějšího produktu, a to ať už se jednalo o okna plastová, okna dřevěná, dřevohliníková nebo plastohliníková.  

V roce 1999 došlo k transformaci firmy na Stavitelství Nepivoda spol. s r.o., činnost firmy byla rozšířena o katalogové projekty Euroline Bohemia s.r.o. V té době se stává hlavním materiálem pro výstavbu stavební systém MED (MED SYSTÉM) a od roku 2004 MEDMAX , a to i v provedení NEOPOR. S nástupem tohoto produktu (poprvé na IBF v Brně v roce 2004) dochází k přechodu firmy na projekci a výstavbu v pasivním a nízkoenergetickém standartu. Pasivní domy a nízkoenergetické domy se stávají každodenní realitou firmy. 

Současnost

Abychom se mohli plně věnovat tématu pasivních domů, zakládáme v roce 2005 specializovanou firmu se zaměřením na pasivní a nízkoenergetické domy pod názvem ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. Zapsaná ochranná známka je zkratkou sloganu Alternativní Stavební Technologie a Inženýring nejen pro pasivní domy.
Vznikla tak firma projekční, obchodní a realizační, plně propagující pasivní a nízkoenergetické domy. Účastníme se jako vystavovatelé nejvýznamnějších stavebních výstav, publikujeme v odborných časopisech, pasivní a nízkoenergetické domy propagujeme rovněž na různých seminářích a na přednáškách a to pro odbornou i laickou veřejnost. 
Oceněním naší práce se stala nabídka členství v Centru pasivního domu, kam jsme byli radou sdružení v roce 2006 jako firma s prokazatelnými zkušenostmi v oboru pasivních domů přijati. Zúčastňujeme se každoročně Mezinárodní konference Pasivní domy a zároveň vždy vystavujeme naše produkty na doprovodném veletrhu Pasivní domy. 
Jsme majiteli certifikátů CPD Odborník na pasivní domy, certifikátu pro odborné poradce pro pasivní domy, certifikátu o absolvování kurzu PHPP. Důsledně dbáme na kvalitní projekt a na jeho precizní dodržení při realizaci. V současné době máme vybudovanou síť partnerských firem po celé České republice. Své dlouhodobé partnery máme i na Slovensku. 
V průběhu těchto dní probíhá výběr dodavatelských firem pro jednotlivé země Evropské unie, pro dodávky systému MEDMAX a jeho nové modifikace MAXPLUS. S potěšením můžeme konstatovat, že napříč Evropou je o systém MEDMAX (MAXPLUS), zejména ve vazbě na pasivní a nízkoenergetické domy, mimořádný zájem.  

Aby to k nám zákazníci z Moravy neměli tak daleko, zřídili jsme pro ně v roce 2009 pobočku v Olomouci. Zde zákazníci získají veškeré informace, mohou si zde objednat projekt pasivního nebo nízkoenergetického domu, realizaci domu, stejně jako na centrále v Chrudimi. 
Tým odborně připravených pracovníků s Vámi vyřeší vše, co pasivní či nízkoenergetický dům žádá. Pro stavebníky je bezpochyby zajímavá nabídka na realizaci stavebního či technického dozoru, pokud se rozhodnou pro pasivní či nízkoenergetický dům. 
Díky našemu hi-tech materiálu MEDMAX a zejména MAXPLUS v kombinaci s dalšími progresivními výrobky se společným zaměřením na nízkoenergetické a zejména pasivní domy se vystavujeme nejen mimořádně úspěšné současnosti, ale zejména skvělé budoucnosti. 
Úspěšně zapojujeme do našeho týmu další vysokoškolsky vzdělané pracovníky, z nichž někteří u nás absolvovali odbornou praxi již v období studia. Za úspěch rovněž považujeme, že si studenti vybírají jako námět svých diplomových a bakalářských prací téma Pasivní a nízkoenergetické domy za použití technologie MEDMAX, respektive MAXPLUS. 

Samozřejmostí je naše zapojení v programu Zelená úsporám. Zde jsme klientům k dispozici nejen v problematice pasivních domů, ale i ve všech ostatních bodech tohoto dotačního programu. V rámci programu Zelená úsporám zpracováváme projekty pro komplexní zateplení budov, včetně návrhu odpovídajících oken a návrhu odpovídajících otopných soustav, rekuperačních zařízení, solárních kolektorů či tepelných čerpadel. 
Součástí našich projektů jsou vždy tepelně-technické výpočty, ať už se jedna o Průkaz energetické náročnosti budovy, či o výpočet splnění kritérií pro pasivní dům podle TNI nebo PHPP. Rovněž jsme partnery bank, jež byly pověřeny MŽP na základě tendru administrovat program Zelená úsporám. 

Naše firma ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. si klade za cíl nejen úspěšnou projekci a realizaci pasivních a nízkoenergetických domů, ale i rozsáhlou osvětovou činnost, propagaci pasivních a nízkoenergetických domů u projekčních firem, stavebních firem a také u široké veřejnosti tak, aby se pasivní standart stal samozřejmostí a rozšířil se ze sektoru rodinných domů do výstavby dalších objektů jako jsou obytné budovy, mateřské školy, školy, administrativní budovy, ale i různé podnikatelské provozovny. 

Obecně platí, že neexistuje druh budovy, jež by nešel při správném projekčním návrhu realizovat jako pasivní. Odvažujeme se tvrdit, že již nastává období, kdy budou pasivní domy běžnou stavební realitou. Náš tým je i Vám připraven vyřešit zdravé, přírodu nezatěžující, maximálně úsporné bydlení, či pracovní prostředí, a to u novostaveb, ale též u rekonstrukcí.