3domy s.r.o.

3domy s.r.o.

Již od pradávných dob lidského pokolení lidé stavěli svá obydlí, a to z různých materiálů podle toho, v jaké lokalitě žili a pracovali. V největší míře bylo používáno pro stavbu obydlí dřevo, které bylo nejdostupnějším a nejlevnějším materiálem. Také v Evropě a tudíž i v Čechách a na Moravě se hojně využívalo dřeva pro stavbu příbytků a jednoduchých stavení. Postupem doby, rozvojem umu člověka, jeho schopností a dovedností a předávání si těchto znalostí z generace na generaci, dospěla konstrukce domů do preciznějších tvarů a různých velikostí. V Čechách a na Moravě se na vesnicích stavěly domy z masivního dřeva téměř až do poloviny 19.století. Jelikož byly tyto domy stavěny podobnou technikou, byly pro svou typickou konstrukci nazývány jako domy roubené.

Dřevo díky svému velkému využití, dlouhé životnosti a skvělým konstrukčně-fyzikálním vlastnostem je výborným stavebním materiálem. Vzhledem k těmto vynikajícím vlastnostem je dřevo výborným stavebním materiálem s vyváženým vztahem mezi ekologií a ekonomikou stavby i vzhledem k životnímu prostředí. Z biologického pohledu je dřevo naprosto dokonalým a nenahraditelným materiálem. Roubený dům z masivního dřeva, pokud je správně navržen, zkonstruován a udržován, vydrží velmi dlouhou dobu, o čemž svědčí stavby z 16 a 17.století, které se v některých lokalitách dochovaly dodnes. Z pohledu výše uvedených vlastností a na základě historických zkušeností je roubený dům velmi dobrou dlouhodobou investicí. Díky jedinečnému interieru a vnějšímu vzhledu působí roubený dům naprosto nenapodobitelným půvabem.

Vzhledem ke specifickým vlastnostem dřeva jsou roubené domy výborné pro zdravý způsob života a stylu bydlení. Díky svým vlastnostem udržuje elektrostaticky neutrální prostředí s vyrovnaným mikroklimatem. Velmi dobrá je schopnost dřevěných stěn roubeného domu, tzv. "dýchat" a uvolňovat tak kyslík do prostředí, v kterém žijí lidé. Díky této schopnosti dokáže dřevo udržovat i příznivou relativní vlhkost vzduchu. Další výbornou vlastností dřeva je jeho velmi dobrá tepelná izolace, a tak je v takovémto roubeném domě v létě osvěžující chládek a v zimě příjemné teplo. Díky tomu jsou náklady na provoz roubeného domu velmi nízké a činí tak bydlení velmi příjemným a pohodlným.