Vytápění domu

09.04.2012 19:59

Ve dřěvěném domě, který má plnit funkci rodinného domu, je dobré volit dva samostatné systémy vytápění.Jako hlavní systém je nejvýhodnější centrální vytápění s dostupným tepelným zdrojem. Kotel na plyn, elektrická energie, tepelné čerpadlo, nebo kotel na dřevo či tuhá paliva.

Rozvod tepla lze řešit dvěma možnými způsoby. První a levnější při pořizování jsou radiátory, jejich nevýhodou je estetický zásah do interiéru a nerovnoměrné rozložení tepla v místnosti. Druhou, investičně náročnější je podlahové vytápění, poskytující rovnoměrnější rozložení tepla po místnosti.

Jeho nespornou výhodou je že nezabírá místo v interiéru místnosti a není ho potřeba nikterak maskovat. Podlahové topení je hospodárnější, teplo je využito efektivněji, proto se vyšší investice při pořizování může v krátké době vrátit. Podlahové topení je vhodné pro trvale obydlené stavby.

Pro rychlé vyhřátí víkendové stavby je dobré mít ještě jeden přímý zdroj vytápění. Jedná se o krby, pece nebo kachlová kamna. V případě moderní krbové vložky a teplovodních rozvodů lze vytápět několik místností současně.