Nízkoenergetické nebo pasivní domy

09.04.2012 19:38

V čem je rozdíl?

Jak se liší nízkoenergetické a pasivní domy a jakým způsobem probíhá vytápění a větrání těchto staveb?

Ve stručnosti lze říci, že pasivní domy jsou lépe provedené nízkoenergetické stavby, ale rozdílů mezi nimi je však celá řada. Rozdíl nejvíce vynikne, když spočítáme spotřebu tepla u obou druhů staveb. Zatímco pasivní dům spotřebuje za rok maximálně 15 kWh/m2, u nízkoenergetické stavby je to víc než trojnásobek – 45 kWh/m2.

Klasická novostavba má oproti nízkoenergetické stavbě spotřebu více než dvojnásobnou. Markantní rozdíl je také ve způsobu vytápění. Pasivní dům by se měl celoročně obejít bez klasických vytápěcích systémů, aniž by to snížilo komfort bydlení.