KlimaStropy

03.12.2012 12:02

 

JAK TO FUNGUJE

TERMOSTROPY patří v současné době mezi nejmodernější a nejzdravější způsob vytápění, který výrazně eliminuje nevýhody otopných těles a podlahového topení.

V keramickém (cihelném) panelu je po celém stropě pod finální omítkou (těsně pod štukem) zabudován trubkový systém ve kterém proudí teplá (chladná) voda. Vlivem toho teplo sálá zhora dolů - jako slunce v přírodě.

Říká se sice, že každé malé dítě ví, že teplo proudí ze spoda nahoru, jak tomu u TERMOSTROPŮ skutečně je? TERMOSTROPY toto nepopírají, ale využívají opačné fyzikální zákonitosti a to že zdravé teplo sálá shora dolů jako sluneční záření.

Podlahy a prostředí místností jsou ohřívány daleko rychleji než při použití běžných otopných systémů. U podlahového topení, nebo u radiátorů, dochází převážně k jinému jevu, tzv. proudění tepla (konvekce).

U TERMOSTROPŮ dochází ale k přenosu tepla jiným způsobem, jevem, který se nazývá sálání (nebo-li záření, tzv. radiace). Tato forma zdravého vytápění, nebo klimatizování (chlazení) probíhá bez "foukání" a bez hluku.

TERMOSTROPY vytváří zdravé vnitřní klima s minimálním vířením prachu, roztočů a dalších dráždivých mikroorganismů.

Vytápění otopnými tělesy je založeno převážně na cirkulaci vzduchu v místnosti a je charakteristické velkým rozdílem mezi teplotou otopné plochy, teplotou vzduchu a teplotou stěn v místnosti, což vede k víření prachu.

U podlahového topení je teplo šířeno rovnoměrněji, ale i zde dochází k víření prachu a alergenů . Navíc zde může docházet k zdravotně nebezpečnému efektu „otékání nohou“ a ke zhoršování krevního oběhu vlivem šíření tepla „jen z podlahy“. Krycí podlahové vrstvy a nábytek neumožňují rychlý náběh tepla a celý systém vykazuje několikahodinovou setrvačnost.

 

ZDRAVÍ

∎ Nevíří prach – naopak snižuje víření prachu ve vašem domě na minimum. Nedochází k obvyklé cirkulaci prachu, roztočů a dalších dráždivých mikroorganismů.
∎ Velmi vhodný systém pro alergiky, astmatiky apod. Při použití klimastropů
můžete jednoduše a ekonomicky udržovat optimální teplotu ať je venku zima nebo horko.
∎ Velmi vhodný systém pro prostory, kde se zdržuje větší počet lidí. Je ideální pro veškerá zdravotnická zařízení, výhodný je pro operační sály, farmaceutické prostory a pro tzv. čisté prostory. Použití klimastropů je ekonomicky i prakticky velmi výhodné i pro vícepodlažní komerční a průmyslové prostory, kanceláře, hotely, penziony, bytové domy, rodinné domky apod.
∎ Tichý provoz s velmi dlouhou životností, prakticky po celý váš život.
∎ Žádný nechtěný efekt „horké hlavy“, kdy u podlahy je chladno a v horních
vrstvách příliš velké teplo. Na rozdíl od jiných systémů se vstupní teplota pohybuje zpravidla cca 26 – 28 °C.
∎ Kapilární dynamika cihelného stropu pomáhá udržovat stejnoměrnou vlhkost a zabezpečuje tak optimální pokojové klima mezi 40 – 65 % relativní vlhkosti a to při nízkých nákladech na energie po celou dobu existence tohoto systému.
∎ Člověk vnímá přirozené tepelné záření jako velmi příjemné. Vzhledem k přímému tepelnému záření je teplota stěn, ale i podlah vyšší než u klasických systémů vytápění. Žádné studené nohy. Děti mohou lézt bezstarostně po podlaze.
∎ Nedochází k zdravotně nebezpečnému efektu „otékání nohou“ a nedochází zde ke zhoršování krevního oběhu vlivem šířění tepla „jen z podlahy“, jako je tomu např. u podlahového topení